Yeni Enerji Sistemi

«Evrensel tarih, her biri belirli bir enerji sistemiyle karakterize edilen üç alt gruba ayrılabilir. Enerji sistemi, toplumsal, ekonomik ve kültürel yapıların da belirleyicisidir.

İnsanlar, ortaya çıktıklarından bu yana zamanlarının %90’ını doğal olarak yetişen biyokütledeki depolanmış güneş enerjisine dayanarak avcı ve toplayıcı olarak geçirdiler; ta ki Neolitik devrime kadar. Bu dönemin toplumsal yapısı göçebelikti. Neolitik devrim ile sanayi devrimi arası uygar yaşamlarının %98’i boyunca insanlar, doğal olarak yetişen ve yetiştirilen biyokütle, rüzgâr ve su gücünden yararlanarak günlük güneş enerjisi akısına dayanmayı sürdürdüler. Yapısı kabile düzeninden feodaliteye dönüşen köylülük ve esnaflık, toplumun temel direkleriydi. Uygar yaşamın son %2’si olan sanayi devriminden bugüne kadar geçen zamanda ise fosil yakıtları kullanan ısı motorları belirleyici oldu.

O günden bu yana, günlük güneş enerjisi akısına ek olarak, insanlar 200 milyon yıldan daha fazla bir süre boyunca güneşin dünya üzerinde birikmesini sağladığı devasa fosil yakıt rezervlerinden yararlanma olanağı buldular.»*

Şimdi bu bir kez daha değişiyor.

21. yüzyılda, insanlık yüzünü yine güneşe döndü, bu kez ondan dünyadaki biyokütle varlığı ve fosil yakıtların sunduğundan çok daha fazlasını istiyor. Güneş enerjisi temiz ve neredeyse sonsuz; ancak kesintisiz değil. Ancak insanlığın ve gezegenin işine yaraması için öyle olmak zorunda: Yeni enerji sistemini kesintisiz kılacak

Geleceğin Enerji Depolama Çözümleri

geliyor.

 *Reiner Kümmel, The Second Law of Economics, Springer Science+Business Media, LLC 2011